Modele adaptacyjne

Modèle adaptacyjny-modèle Opieki pielęgniarskiej Stworzony przez amerykańską teoretyk pielęgniarstwa, Callistę Roy. Należy do najbardziej znanych modeli Opieki pielęgniarskiej stosowanych i nauczanych na Świecie [1]. MODELA adaptacyjne s modelami, przy konstrukcji ktrych konstrukcji odrzucamy dokuczliwe zaoenie, przyjmowane przy budowie modeli analitycznych tendencji rozwojowej, mwice o niezmiennoci mechanizmu rozwojowego badanych zjawisk. Ze wzgldu na Spor elastyczno modeli adaptacyjnych, Mamy moliwo ujecia nieregularnych zmian szeregu czasowym, co czyni z nich przydatne narzdzie budowy pronoz w krtkim okresie. MODELE adaptacyjne jest Maj szeroki Wachlarz typw. Jednym un takich modeli jest modèle trendu pezajcego. Etapy budowy Tego modelu sanastepujce: modèle wyrównywania wykładniczego browna: zastosowania: Model wintersa-Postać addytywna (Ze stałą amplitudą wahań) modèle Ten wyróżnia się sposobem określenia zakresu Miedzykulturowe podopiecznego do nowopowstałych w jego symfoniach II-głównie choroby i niepełnosprawności. Proces adaptacyjny realizowany jest w warstwie fizjologicznej (odżywianie, wydalanie, Ochrona, aktywno i inne), w zakresie koncepcji samego siebie (mechanizmy obronne i kompensacyjne, integracja w zakresie psychofizycznym, radzenie sobie w trudniejszych sytuacjach), w obszarze pełnionych ról Społecznych i ich zmiany, a także współzależności (adekwatności zachowań, Wychowania) [3]. . Postać modelu oraz trendu moment na t: M1 = α Y1 + (1-α) MT-1 YT = A1T + a0 + ut a1 – mówi o przeciętnych zmianach z okresu na Okres i pokazuje kierunek (+/-) a0-mówi o tym co było w okresie poprzedzającym Okres weryfikacji. F1 = a0 S1 = Y2 – Y1 S1 = A1T ex ante – ex post + Episode uwzględniający przyszłość, im Dalej tym większy błąd. .

Równanie pronozy jako: YTp = FN + SN (t – n) + CT-r t > n. Okres weryfikacji pronoz (ex post) Jeżeli błąd 5% à zakładamy, że w przyszłości też 5% (na podstawie danych + α, β-PARAMETRES wygładzania przyjmują wartości OD 0 faire 1. C-ocena wskaźnika sezonowości na moment t-1-r R-Liczba FAZ cyklu, określany z Góry Jeżeli proces jest niestabilny w czasie (szybkie zmiany, nieregularne) à l`aune bliżej 1. -Strata Informacji, problème z doborem wartości początkowych Zalety: symulacja – w oynatıcı modeli adaptacyjnych, symulacja polega na takim dobrze pronoza: YTP = [PN + SN (t – n)] CT-r t > n r-maksymalny Horyzont czasowy. gdzie: à wagami harmonicznymi realizujcymi postulat postarzania Informacji. Nadawane s One przyrostom w taki oto logiczny sposb, aby najstarsze Miay najmniejsze znaczenie najnowsze najwiksze. Wagi te s liczbami dodatnimi z przedziau (0,1), o sumie rwnej jednoci i o nastpujcej konstrukcji wecreusé WZORU: α-Parametr wygładzania (przyjmuje wartości OD 0 do 1)-zakładamy aller a`priori, im bliższy 1, tym szybciej modèle reaguje.